"Vi är ett serviceföretag inom fastighetsrelaterade tjänster"

Fastighetsservice

Vaktmästarservice & Fastighetsservice i Göteborg

Vi utför boendeservice, reparationer, drift och underhåll för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner i Göteborgsregionen. Vi kan hjälpa er med allt från enstaka uppdrag med röjningar, kranbyten, låsbyten, reparationsarbeten m.m. till fasta kontrakt på teknisk förvaltning. För oss är inga jobb främmande. Det ni vill ha hjälp med försöker vi att lösa. Vår affärsidé är att tillgodose kundens behov.

Trädgård

Trädgårdsskötsel & trädgårdsarbete i Göteborg

Gräsklippning, plantering, rensning, busk- & häckklippning, yttre renhållning. Vi fixar dina grönområden med moderna metoder och redskap.

Maskinsopning

Snöröjning & snöskottning i Göteborg

Maskinsopning

Nu efter vinstersäsongen är det aktuellt med sopa upp grus och flis. Vi sopar allt från smågångar i bostadsområden till större vägar och parkeringar för företag, vägföreningar och samfälligheter. Kontakta oss för uppdrag och kompletterande avtal.